Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 2 januari

Gelooft u in de Zoon van God?
Johannes 9 vers 35

God kan Zichzelf niet verloochenen. Hij kan Zijn heiligheid niet opgeven en evenmin Zijn ogen voor de zonde sluiten. Wel kan Hij zonden vergeven en misdaden uitdelgen. En als Hij zonden vergeven hééft, komt Hij daar nooit op terug. – Hoe is dat nu mogelijk? Door het kruis van Jezus Christus.

God heeft Zijn eniggeboren Zoon overgegeven om voor de zonde te sterven. Op Golgotha volbracht Hij het werk van de verzoening. God heeft daar de zonde geoordeeld. Daardoor is aan de eis van Zijn heiligheid voldaan. Hij kan nu alle mensen hartelijk uitnodigen tot Hem te komen.

Zeker ontvangen niet alle mensen vergeving. Niet iedereen wordt gerechtvaardigd. Alleen zij die geloven in de Heere Jezus. Voor hén is Christus de Plaatsvervanger geweest. – Gelooft ú in de Zoon van God?

Die vraag is de allerbelangrijkste in het leven. Omdat Christus stierf voor de zonde en zo aan Gods eisen heeft voldaan, moet ik alleen nog geloven. Dat is het wat God van mij verlangt: geloven in Christus en mij overgeven aan Hem. Als ik dat doe, neemt God mij vol blijdschap aan, in Zijn grote liefde en genade!

 

Het dagboek bestellen?