Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 1 januari

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Psalm 86 vers 5

Opnieuw is er een jaar begonnen. Het is weer een bewijs van het grote geduld en de immense liefde van God. De mensheid heeft nu al bijna tweeduizend jaar geleden Zijn Zoon vermoord – en nog steeds reikt Hij de mensen verzoenend de hand toe!

Hoe zouden wij gereageerd hebben? God heeft de macht om alles te verdelgen. Niemand zou Hem, de Almachtige, ter verantwoording kunnen roepen. Bovendien, het zou rechtvaardig zijn geweest. Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, had immers niets verkeerds gedaan – en tóch werd Hij tot de dood veroordeeld en gekruisigd!

We mogen wel enorm dankbaar zijn dat God vol liefde is. Hij zal inderdaad alle ongerechtigheid een keer moeten oordelen, maar veel liever bewijst Hij genade en vergeeft Hij. En – is het niet wonderlijk? – Hij kán juist genade bewijzen op grond van het sterven van Zijn Zoon. Want de Heere Jezus droeg aan het kruis de straf over de zonden van allen die in Hem zouden geloven en voor God hun zonden zouden belijden. Wie dat doet, ervaart Gods grote goedheid en gunst.

 

Het dagboek bestellen?