Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 3 januari

(…) toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden.
1 Petrus 3 vers 20

Elke dag vliegt er een vliegtuig heen en weer tussen de eilanden Westray en Papa Westray, boven Schotland. De afstand bedraagt 2700 meter. De vlucht duurt soms, met de wind mee, geen minuut. Er wordt gevlogen met een achtzitter. Meer kunnen er niet mee.

Dat was met de ark van Noach wel anders. Zijn vaartuig was enorm groot. Er was plek voor alle mensen.

Ieder werd ook uitgenodigd om binnen te komen. God wilde de zondvloed over de aarde laten komen, omdat de mensen gezondigd hadden. Maar omdat Zijn liefde naar hen allen uitging, bood Hij tegelijk de redding aan. Slechts acht lieten zich redden.

Opnieuw staat het oordeel voor de deur. God waarschuwt. Wie luistert? God moet oordelen, want Hij is heilig. Hij biedt opnieuw redding aan, want Hij is liefde. De redding is te vinden in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is als het ware de Ark van God. Wie in Hem gelooft, is veilig voor het vuur van het oordeel!

 

Het dagboek bestellen?