Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 17 juli

U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank.
Mattheüs 5 vers 21 en 22

In 2014, in de maand juli, op de zeventiende, vandaag precies vijf jaar geleden, stortte de MH17 neer. Er was geen sprake van een technisch mankement. Ook niet van een menselijke fout. Het was een bewuste slachting. Er vonden 298 mensen de dood. Of alle raadsels nu opgelost zijn? Nu ik dit schrijf, nog niet, al zijn er wel heel wat vermoedens en beschuldigingen. De moordenaars moeten gevonden en bestraft worden!

Dat had God al tegen het volk Israël gezegd. De Heere Jezus scherpte dat behoorlijk aan: als je onterecht boos bent op je medemens, ben je óók schuldig.

Wie durft te zeggen dat hij op dat punt nooit de fout in is gegaan? Inderdaad, in Gods ogen zijn we allemaal zondaars en hebben we allemaal Zijn oordeel verdiend. God is echter niet uit op onze veroordeling. Hij wil ons juist veel liever vergeven. Daarom legde Hij de straf op Zijn eigen Zoon. De Heere Jezus onderging het oordeel voor ieder die in Hem gelooft.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage