Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 16 juli

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.
Johannes 10 vers 14 en 15

Het beeld van de herder die een hart heeft voor de kudde, brengt de liefde van de Heiland voor de Zijnen tot uitdrukking. Hij is toegewijd.

Een herder leidt zijn kudde. Hij brengt de dieren in grazige weiden en bij rustig stromend water. En hij beschermt ze tegen wilde dieren en andere gevaren. Hij houdt zich bovendien met elk schaap afzonderlijk bezig. Daardoor ontstaat een bijzondere band tussen die herder en zijn schapen.

De Heiland is de Herder en kent al de Zijnen bij hun naam. Elke gelovige herkent zichzelf in het verloren schaap dat door de Herder werd gezocht en gevonden. De Heere Jezus wilde zelfs Zijn leven voor Zijn schapen geven. Hij is niet een huurling die op de vlucht slaat als er gevaar dreigt. Nee, Hij heeft Zichzelf overgegeven en is in de dood gegaan. Omdat ik een verloren schaap was en de Heiland Zijn leven voor mij gaf, weet ik dat Hij mij liefheeft. Ik kan Hem daarom vertrouwen. Hij zal niet alleen nu op aarde, maar ook eeuwig in de hemel voor mij zorgen.

 

Het dagboek bestellen?