Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 15 juli

Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid.
Deuteronomium 32 vers 11 en 12

Noordoostelijk van Schotland ligt een groep eilanden: de Orkney’s. Tussen twee van deze eilanden, Westray en Papa Westray, wordt de kortste commerciële lijnvlucht ter wereld in stand gehouden. Er vliegt een achtzitter, een Britten Norman Islander. De vlucht van 2,7 kilometer duurt officieel twee minuten, maar met de wind mee soms nog niet één minuut.

Het is een uitkomst als zo’n afstand overbrugd kan worden. God de Vader draagt al Zijn kinderen van de aarde naar de hemel. Hij draagt ze zoals een arend zijn jongen op z’n vleugels draagt.

God heeft er geen vliegtuig voor nodig en helemaal geen ruimtevaartuig. In Zijn grote macht brengt Hij ons veilig thuis. Hij waakt over Zijn kinderen. Het leven op aarde is lang niet altijd gemakkelijk. Maar al te snel loop je hier of daar een wond of beschadiging op. Maar wie de Heere Jezus als Zaligmaker heeft aangenomen en zo een kind van God geworden is, weet het zeker: mijn Vader brengt mij veilig thuis! 

 

Het dagboek bestellen?