Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 18 juli

Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren (…) dan breng Ik het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal Ik de pest in uw midden sturen.
Leviticus 26 vers 21 en 25

Voor veel mensen is de zomer dé tijd van het jaar. Genieten van de warmte en de zon, heerlijk buiten zijn: geweldig! De zomer van 1604 was voor de bewoners van het toenmalige eiland Huisduinen een ramp. Er was een schip uit verre streken aangekomen en dat had de pest meegebracht. Van de 1200 eilandbewoners stierven er 800.

God had Zijn volk Israël gewaarschuwd: rampen zouden over hen komen als ze niet naar Hem zouden luisteren.

Dat is nu ook zo. Nee, níet dat alles rozengeur en maneschijn is als je in de Heere Jezus gelooft en volgens de Bijbel probeert te leven, en dat je ziek en arm wordt als je Gods waarschuwingen in de wind slaat.

Het is wél zo: wie voor God buigt en zich aan Zijn Woord houdt, is gelukkig in Hem en zal tot in eeuwigheid Zijn zegen ervaren.

 

Het dagboek bestellen?