Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 11 december

Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Romeinen 3 vers 15

Olifanten worden gezien als goedaardige lobbesen. Toch trappen ze ieder jaar 500 mensen dood. De beten van schorpioenen veroorzaken 5.000 doden. En door slangengif sterven er zelfs 10.000 per jaar.

Hoeveel mensen sterven er elk jaar door mensenhanden? Dat is nauwelijks te becijferen. Door ruzies waarbij het mes getrokken wordt, en afrekeningen. In oorlogen, door kogels en bommen, granaten en mijnen. In ziekenhuizen en klinieken, door abortus en euthanasie. Of op andere manieren.

Ja, mensen zijn snel om bloed te vergieten. Maar ook daarvoor biedt God vergeving aan!

Dat kan alleen, omdat de Heere Jezus Zijn eigen bloed heeft vergoten. Hij stortte het op Golgotha, aan het kruis. Het is onbegrijpelijk: Hij liet Zich door mensen kruisigen en vermoorden om zulke afschuwelijke schepselen te kunnen redden van het oordeel dat ze helemaal verdiend hadden! Dat is een liefde die we niet kunnen peilen, maar die we tot in eeuwigheid zullen bewonderen. Die brengt ons tot blijvende aanbidding van onze Heiland.

 

Het dagboek bestellen?