Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 10 december

(…) opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

De Bijbel deelt ons alles over Jezus Christus mee wat we moeten weten. Hij is Gods eeuwige Zoon, maar werd Mens zoals wij. Als een Kindje werd Hij geboren uit een vrouw. Hij groeide op en werkte als timmerman. Hij werd vermoeid en had honger en dorst, precies zoals wij allen. Er was één geweldig groot verschil, iets wat Hem als Mens uniek maakte: Hij heeft nooit gezondigd. Hij deed en zei nooit iets wat God niet beviel. – Wat helpt ons dat allemaal? Is het volkomen leven van Jezus Christus niet alleen maar een aanklacht? Inderdaad!

Gelukkig is dat niet alles wat de Bijbel van Hem vertelt. Ook Zijn einde wordt beschreven. Hij was ongeveer 33 jaar. Toen stierf Hij aan een kruis. Door medemensen werd Hij daaraan vastgenageld. Zij haatten Hem, omdat Hij zo goed en zo rein was. Hij liet het toe, hoewel Hij als Gods Zoon alle macht had. Hij stierf om de schuld van ons mensen uit te delgen voor God. Het werd drie uren donker: Jezus Christus bracht het zoenoffer voor de zonde. Hij offerde Zijn leven, opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dát deed onze Heiland!

 

Het dagboek bestellen?