Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 7 juni

Ik heb verzoening gevonden.
Job 33 vers 24

Niet wíj zijn het die verzoening hebben gevonden, niet u en ik, maar Gód heeft verzoening gevonden!

De satan mag zich inspannen en God wijzen op al onze misstappen. Hij kan Hem ook alle overtredingen vertellen die we helaas nog begaan nu we al Gods kinderen zijn geworden. Hij is de grote aanklager en beschuldiger. Gods antwoord daarop is eenvoudig: “Ik heb verzoening gevonden!”

We kunnen het onszelf ook moeilijk maken. Dat we steeds weer falen, kan ons beklemmen. Het kan ons door het hoofd malen: ‘Nu heb ik me zó ingespannen – en toch heb ik weer gezondigd! God kan zo toch niet met mij tevreden zijn?’ Gods antwoord daarop is ook heel simpel: “Ik heb verzoening gevonden!”

Híj liet Zijn Zoon sterven. Aan Zijn heilige eisen is op Golgotha volkomen voldaan. Hij aanvaardde daarom Christus’ zoenoffer en getuigde daarvan door Hem uit de dood op te wekken. Wat wíj ervan denken, is wat dat betreft onbelangrijk. Gód heeft verzoening gevonden!

Als een mens zijn zonden belijdt en zijn hoop op de Heiland vestigt, zijn voor God álle zonden weggedaan.

 

Het dagboek bestellen?