Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 6 juni

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Mattheüs 3 vers 10

Bomen – er zijn er 60.025 verschillende soorten van. Het is ook niet geheel onmogelijk dat er een paar over het hoofd gezien zijn. Brazilië is het land waar de meeste verschillende bomen groeien: ruim 8700  soorten. Van alle getelde boomsoorten komt 58 procent voor in slechts één land. Daarom zijn ze kwetsbaar en zo worden honderden soorten met uitsterven bedreigd.

Mensen worden als bomen voorgesteld. Ze sterven niet uit, want ieder mens heeft een onsterfelijke ziel. Er komt wel een einde aan het leven op aarde, maar niet aan ons voortleven in het hiernamaals.

Het omhakken van een boom, dat is het sterven. Op Gods tijd wordt de bijl genomen en de boom geveld. Wie dan nog slechte vruchten draagt – dat wil zeggen: wie dan zijn zonden nog steeds bij zich draagt –, wordt in het eeuwige vuur van de hel geworpen. Als we nu de Heere Jezus als onze Zaligmaker hebben geloofd, zijn al die zonden voor eeuwig weggedaan. God zal ons met vreugde in Zijn hemel toelaten!

 

Het dagboek bestellen?