Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 6 december

Ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht.
Openbaring 5 vers 6

Johannes de doper getuigde dat de Heere Jezus het Lam van God is.

Op Golgotha heeft God Hem Zelf op het kruisaltaar gelegd. Hij gaf Zijn Zoon immers de opdracht Zich te laten binden en naar het kruis te gaan!

Het andere is eveneens waar: de Heere Jezus heeft Zichzelf geofferd aan God. Hij wist dat er geen andere mogelijkheid was om de zonde voor God te bedekken. Door de zonde was God onteerd.  Om die eer te herstellen, onderging de Heiland het oordeel over de zonde. Hij had God zó lief dat Hij niets anders wilde dan Hem verheerlijken.

Nu is Hij in de hemel, als de verheerlijkte Mens. Hij wordt daar echter gezien als het Lam “als geslacht”. In Zijn lichaam zal zichtbaar zijn dat Hij aan het kruis hing en in de dood ging. Die tekenen van de nagels die de soldaten door Zijn handen en voeten sloegen, en het teken van de speerstoot in Zijn zijde: ze zullen ons tot in eeuwigheid eraan herinneren dat Hij voor ons in de dood is gegaan.

 

Het dagboek bestellen?