Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 5 december

Toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde Hij hen uit hun angsten (…) Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.
Psalm 107 vers 28 en 30

Twee jaar geleden kocht een 63-jarige Canadees in het Engelse Lowestoft een mooi zeiljacht. Hij ging de eerste keer de Noordzee op en raakte in de problemen. Z’n apparatuur was niet in orde. Hij had er geen idee meer van waar hij was. Eén van zijn vuurpijlen werd opgemerkt. Met een helikopter van de Kustwacht werd hij van boord gehaald.

Als je in nood bent en geen uitweg meer ziet, is het inderdaad het beste om hulp in te schakelen. Als de storm op onze levenszee losbarst en we het einddoel niet eens meer zien, staat de Heere Jezus klaar om te hulp te komen. Hij wacht enkel op onze roep om hulp!

Wie Hem vraagt om redding uit de nood van zijn zonden, wordt geholpen. Al z’n zonden worden hem vergeven. Dat kan, omdat de Heere Jezus daar Zelf voor heeft geleden. Dan worden we blij en gelukkig. We hebben dan de zekerheid dat Hij ons naar de haven van onze wens zal leiden. Waar die haven ligt? Het is de hemel, Gods eigen woonplaats. Daarheen zal de Heere Jezus al Gods kinderen brengen.

 

Het dagboek bestellen?