Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 29 maart

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.
Psalm 94 vers 19

Onze hersenen kunnen ongelooflijk veel. Door onze zintuigen nemen we informatie op: we horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Die informatie verwerken we in onze hersenen in de vorm van gedachten. Die worden in ons geheugen opgeslagen als herinnering aan het verleden en voor de toekomst trekken we daaruit conclusies.

Soms hebben we het met herinneringen en conclusies erg moeilijk. Negatieve ervaringen zoals verdriet en teleurstellingen kunnen grote uitwerking hebben op ons innerlijk en pijn veroorzaken. Soms is dat ook zo met zorgen en vrees voor de toekomst.

God weet de gedachten van de Zijnen allemaal. Hij kent zelfs de verborgen plekjes in hun harten. Hij is vol medegevoel. Hij begrijpt ons. Hij weet ook wat de oplossing is als we in innerlijke nood zijn. Zoals wonden verzorgd moeten worden, vertroost Hij de zielen van de Zijnen. Hij laat hen voelen hoe dichtbij Hij is. Hij opent hun ogen voor Zijn goedheid en wijsheid, ook voor Zijn almacht. Wie zich tot Hem wendt, wordt versterkt.

 

Het dagboek bestellen?