Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 28 maart

Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
Openbaring 20 vers 12

In 1993 werd in Merchtem de damesfiets van Petra van Praet gestolen. In de fiets was een registratienummer gegraveerd. Dat had nut. Na 24 jaar, in 2017, kreeg het echtpaar Van Praet een brief van de stad Gent: hun fiets was teruggevonden.

Alles staat in de boeken. In de administratie van mensen sluipen gemakkelijk fouten binnen. Die van God is volmaakt. Alle mensen zullen worden opgewekt en eens voor God verschijnen. Dan opent Hij Zijn boeken. We begrijpen het: dat is beeldspraak. Maar die beeldspraak is duidelijk. God weet alles en maakt ook alles openbaar.

Dat is vreselijk! Alleen, als we in het boek des levens staan opgeschreven, is het níet vreselijk. Want daarin staat ieder die in het geloof heeft aangenomen dat de Heere Jezus voor zijn of haar zonden stierf. Die zijn dan ook voor eeuwig weggedaan. Uit Gods boeken zijn al onze zonden uitgewist. We zijn gerechtvaardigd!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage