Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 23 augustus

Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!
1 Koningen 17 vers 1

Elia stond voor God. Hij stond met Hem in nauwe verbinding. Daardoor kende hij Gods gedachten en was hij in staat die door te geven. Zonder een directe aanwijzing van God ontvangen te hebben, zei hij de goddeloze Achab aan dat er geen regen meer zou vallen.

Ware kracht van God naar buiten toe kan er alleen zijn als er vanbinnen ware afhankelijkheid is. Elia spreekt Gods Woord met grote kracht, maar kan dat alleen, omdat hij een werkelijk biddend leven leidt. Juist deze afhankelijkheid is de bron van zijn kracht.

De kracht van de profeet strekt zich enorm ver uit: de hemel sluit en opent zich op zijn gebed. Zowel het regenwater houdt zich aan zijn woord als het vuur dat op Elia’s gebed neerdaalde op het offer en het hele altaar verteerde. Elia bad vurig – en God antwoordde.

Deze Elia was een mens zoals wij. De Bijbel beschrijft ons hem, opdat we zijn voorbeeld navolgen.

 

Het dagboek bestellen?