Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 2 augustus

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4 vers 10

God brengt ons Zijn liefde onder de aandacht. Hij wil daardoor bewerken dat we Hem vertrouwen. Is het niet overweldigend dat de grote God zondige mensen zó liefhad dat Hij Zijn enige Zoon voor hen overgaf?

Zijn tegenstander, de satan, wil niet dat mensen aan Gods liefde denken. Hij wijst hen op alle ellende in de wereld en het lijden. Hij wil de mensen laten geloven dat dat allemaal Gods schuld is. Zo probeert hij afkeer van God, ja, verbittering tegen God in hun harten te bewerken.

De wereld is inderdaad een tranendal, maar dat is zij geworden door de zonde. Dus door de zonde van de mens! Dat willen velen natuurlijk niet toegeven, maar het is wel zo.

Als God geen liefde was, als Hij geen medelijden met de mensen had gehad, had Hij de mensheid allang vernietigd. Dat is voor Zijn macht een kleinigheid. Maar Zijn liefde wil juist mensen redden en daarom stuurde Hij Zijn eigen Zoon om voor hun zonden het zoenoffer te brengen.

 

Het dagboek bestellen?