Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 1 augustus

God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Openbaring 21 vers 4

Jan van den Boogaart is hematoloog – zeg maar: een bloeddeskundige. Met een collega ontwikkelde hij een test die snel en betrouwbaar malaria in het bloed opspoort. Zo kan veel sneller en goedkoper en ook nog zeer nauwkeurig worden vastgesteld of iemand malaria heeft. De twee mannen kregen er in 2017 de Uitvindersprijs voor. – Bij ziekte gaat het er allereerst om, te weten wat voor ziekte het is. Als je de kwaal niet weet, hoe zou je die dan kunnen bestrijden?

Wat is de grote oorzaak van alle ellende in de wereld? Het is de zonde. Als Adam en Eva niet hadden gezondigd en ook al hun nakomelingen God hadden gehoorzaamd en gediend, bestond er geen ellende. Dan was er geen pijn en verdriet, geen eenzaamheid en teleurstelling, geen ziekte en dood.

Straks zal dat zo worden, als God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heeft geschapen. Onze dagtekst spreekt ervan. Wat een heerlijke toekomst! Ieder die zich nu tot God bekeert en in de Heere Jezus gelooft als zijn Zaligmaker, zal daaraan deelhebben. Echt iets om naar te verlangen!

 

Het dagboek bestellen?