Gepost op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 19 juli

(…) waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.
Filippi 2 vers 15 en 16

We hoeven niet direct te denken dat we onmiddellijk een groot licht horen te zijn. De almachtige God heeft niet alleen de grote lichten geschapen, maar ook de kleine. Niet alleen de zon en de maan, maar tegelijk ook de ontelbare sterren. Zouden we niet mee willen schijnen als lichten voor onze Meester?

Als Hij ons kleine kracht heeft gegeven, zijn we ermee tevreden een klein lampje te zijn. Misschien voor onze buren door hen te helpen als ze hulp nodig hebben. Of voor collega’s door ijverig en plichtsgetrouw te zijn. Ook op school kunnen we een lampje voor de Heiland zijn – door niet mee te doen aan verkeerde dingen. Door te laten zien dat we bij de Heere Jezus horen.

Ieder woord dat we zeggen, alles wat we doen, zou in overeenstemming moeten zijn met het nieuwe leven dat God ons heeft gegeven. Zowel op zondag als in de week.

Wat zou er een zee van licht in de wereld stralen tot een getuigenis en tot eer van de Heere Jezus als we Hem allen werkelijk zouden navolgen!

 

Het dagboek bestellen?