Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 18 januari

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden.
1 Korinthe 15 vers 20

Dát is het heerlijke getuigenis van de Heilige Schrift. God kan niet liegen; en het geloof verheugt zich daarover. Als Christus niet is opgewekt, is alles tevergeefs. Hoe zouden we anders weten dat het offer van de Heere Jezus door God is aangenomen? Dat God met het oog op de zonde volkomen tevredengesteld is? Aan de voldoening die God ontvangen heeft, gaf Hij uitdrukking door Zijn Zoon uit de dood op te wekken.

Waarom wordt er zoveel gestreden om de waarheid van de opstanding te loochenen?

Allereerst verzet het menselijke verstand zich daartegen: ‘Het is onmogelijk dat doden worden opgewekt; het kán gewoon niet’. Ons verstand wil zich niet aan Gods Woord onderwerpen.

Verder maakt het geweten de mens onrustig: ‘Er ís een opstanding en daarna de beoordeling voor Gods troon’. Wie zijn zaken met God niet in orde heeft gemaakt, redeneert dat het liefst allemaal weg.

Bovendien is de duivel werkzaam. Door het kruis en de opstanding van de Heere Jezus is hij overwonnen. Daar wil hij niet van horen. Wíj wel!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage