Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 13 september

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
Psalm 138 vers 3

Lang niet altijd doet God onmiddellijk wat Zijn kinderen Hem in het gebed vragen. Daardoor kan de gedachte opkomen dat Hij niet luistert naar onze gebeden en niet antwoordt op ons roepen.

David wist dat wel beter. Op de dag dat hij in het gebed tot God riep, had hij antwoord gekregen. Hij zegt niet dat God zijn wensen ook vervulde. Nee, het antwoord bestond daarin dat God zijn ziel met kracht versterkte. Was dat niet een waardevol antwoord?

Het is van groot belang dat God ons bemoedigt en versterkt, zodat we te midden van moeilijke omstandigheden stand kunnen houden. We kunnen zo volharden als Hij ons op de proef stelt. Daarop volgt altijd een rijke zegen! Dit kostbare antwoord van God ontvangt iedere bidder die zich in werkelijke afhankelijkheid tot de levende God wendt.

Het is Gods grote wijsheid dat Hij ons niet altijd geeft waar wij om vragen. Wij weten toch vaak niet wat goed voor ons is? Hij is de Alwetende, de wijze God Die vanaf het begin het einde kent. Hij doet alleen wat goed is voor hen die Hem liefhebben.

 

Het dagboek bestellen?