Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 12 juli

De HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
Numeri 21 vers 8

In Johannes 3 kondigde de Heere Jezus Zelf aan dat Hij net als de slang in de woestijn verhoogd moest worden. Ja, Hij werd verhoogd aan het kruis en gaf daar Zijn leven. Hij moest het lijden, de schande en de dood van een misdadiger ondergaan. “Vervloekt is ieder die aan een hout hangt” (Galaten 3 vers 13).

In de woestijn hield Mozes een stok omhoog waaraan de koperen slang was vastgemaakt, toen de Israëlieten door de slangen dodelijk waren gebeten. Wie gebeten was, stierf niet als hij opkeek naar die koperen slang.

Wij zijn allemaal dodelijk gewond door de zonde. Om genezen te worden en het eeuwige leven te ontvangen, is het voldoende te geloven in de gekruisigde Heiland. Een mens wordt niet gered door het zien op zichzelf en zijn eigen goede werken. Evenmin door de hulp van de kerk of wie dan ook. Alleen het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonde.

Hij stierf aan dat kruis om ons het leven te geven. Hij neemt allen aan die gelovig opzien tot Hem.

 

Het dagboek bestellen?