Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 11 juli

Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1 vers 7

In een stadsgracht in Utrecht zwom een zeehond. Dat gebeurt niet elke dag. Het bleek om een ringelrob te gaan. Die komen in en rond Nederland in de natuur helemaal niet voor. Waarschijnlijk was het dier daar door iemand losgelaten die ontdekte dat zeehonden geen geschikte huisdieren zijn.

Zo lozen mensen hun problemen. De deur open, probleem naar buiten, deur weer dicht en vrolijk verder leven. Zo raak je niet van je zonden af! Daarvoor was heel wat meer nodig. Alleen door de Heere Jezus Christus kunnen je de zonden worden vergeven. Onze dagtekst zegt het echter nog wat nauwkeuriger: door Zijn bloed. Dat betekent: alleen op grond van Zijn sterven kunnen we van onze zonden worden gereinigd.

Ieder die in Hem gelooft, wórdt ook daadwerkelijk gereinigd. Zijn zonden worden afgewassen. Hij is verlost van dat geweldige probleem. Er zijn ook mensen die dat niet willen. Ze weigeren in de Heere Jezus te geloven. Wat dwaas! Ze houden hun zonden bij zich en moeten daar eeuwig voor boeten. Waarom zou je de redding door Jezus Christus afwijzen?

 

Het dagboek bestellen?