Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 10 mei

Wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd.
1 Johannes 4 vers 16

Zouden we dit vers niet kunnen nemen als een opschrift boven de goede boodschap van de liefde van God die Hij in Zijn Zoon aan een verloren mensheid heeft geopenbaard en bewezen?

Jezus Christus is God, geprezen tot in eeuwigheid. God woonde ook in de Mens Christus. Hij volbracht door Zijn geliefde Zoon het werk van onze verlossing.

Het was voor de Heere Jezus geen roof God gelijk te zijn, want Hij wás God. Maar Hij werd Mens en als Mens was Hij gehoorzaam tot aan de kruisdood.

Dit werk dat Hij gehoorzaam en toegewijd volbracht, heeft het probleem van onze zonden opgelost. We zijn met God verzoend. We zijn Zijn kinderen geworden. We zijn passend gemaakt voor Zijn tegenwoordigheid. We zijn nu aanbidders.

Het maakt ons gelukkig dat dit plan om ons genade te bewijzen, om ons barmhartigheid te betonen, al van eeuwigheid in het hart van God was.

God is liefde. Daarbuiten bestaat geen ware liefde. Het is een grote genade deze liefde te kennen en er het voorwerp van te zijn!

 

Het dagboek bestellen?