Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 7 oktober

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

De concertmeester van het Amersfoorts Jeugd Orkest reisde met de trein van Amersfoort naar Hilversum. Toen Hans Erblich uitstapte, vergat hij zijn viool mee te nemen. Het kostbare instrument was spoorloos. De musicus deed een dringende oproep op Facebook.

God schiep de mensen. Hij raakte ze kwijt. Niet omdat Hij niet oplette, maar omdat zij ongehoorzaam werden en zondigden. Daardoor waren zij verloren.

Daarmee eindigt het verhaal gelukkig niet. In Gods ogen zijn wij mensen kostbaar. Als je jezelf een beetje kent, is dat niet te begrijpen. Maar het is waar: God heeft de wereld zó liefgehad dat Hij Zijn eigen Zoon in de dood heeft gegeven. Hij zond Jezus Christus naar het kruis om ons te kunnen redden.

Hij deed niet alleen een oproep. Aan wie had God die ook kunnen doen? Nee, Hij zorgde Zelf voor een oplossing voor Zijn verloren schepselen. Op grond van het sterven van de Heere Jezus zijn we nu behouden, wij allen die Hem in het geloof hebben aangenomen.

 

Het dagboek bestellen?