Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 8 oktober

Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
1 Korinthe 6 vers 19

Hoe behandelen wij deze hemelse Gast, ja, Eigenaar van onze lichamen? Laten we met eerbied spreken over de Heilige Geest Die in ons woont!

Hoe vaak denken we er in de loop van de dag aan dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest? Als de heerser van een land of een hooggeplaatst persoon enkele dagen onder ons dak zou willen wonen, zouden we waarschijnlijk aan weinig anders denken. Is het met de Heilige Geest net zo?

Als de tegenwoordigheid van Gods Geest bij ons een levende werkelijkheid is, houden we ons niet meer met onszelf bezig, met onze eer en belangen. Dan wordt het egoïsme uitgebannen. Hij vult ons met één groot Voorwerp: met Christus! Hoe meer de Geest in ons werkt, des te meer verliest het eigen ik terrein. Onze oude, slechte natuur moet het veld ruimen.

Dat de Heilige Geest in ons woont, is waar voor ieder oprecht kind van God, voor iedere ware christen. Met Hem vervuld te zijn, is iets anders. Dan regeert Hij daadwerkelijk in mijn hele leven.

 

Het dagboek bestellen?