Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 14 januari

Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert.
Maleachi 3 vers 16

In Gouda gaven agenten een stopteken aan de bestuurder van een auto. De 33-jarige Pool ging ervandoor. De politie erachteraan. Hij werd klemgereden. Toen bleek waarom hij niet wilde stoppen: hij had geen rijbewijs en had bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Hij moest twee keer blazen. Daartussendoor propte hij nog een xtc-pil in zijn mond, onder het oog van de politie.

Onbegrijpelijk! Toch doen we het allemaal. Elke keer als we zondigen, doen we dat onder het oog van de alziende God. Voor Hem is immers niets verborgen! Hij ziet alles en hoort alles.

Als we bedenken dat God álles van ons weet, wordt het steeds onbegrijpelijker dat Zijn liefde naar ons uitgaat. Ja, Zijn liefde is zelfs zo groot dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven om ons van al die zonden te kunnen reinigen. Om dat mogelijk te maken, heeft God onze zonden op Zijn eigen Zoon gelegd en Hem daarvoor gestraft. Nu de straf gedragen ís, kan God vergeven. Elk mens die in het geloof tot de Heere Jezus Christus z’n toevlucht neemt en voor God zijn zonden erkent, mag dat ervaren. Wat een geluk!

 

Het dagboek bestellen?