Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 15 januari

Onze Verlosser, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, de Heilige van Israël.
Jesaja 47 vers 4

Wie kan een mens verlossen van zijn zonden? Wie kan hem zo redden van het eeuwige oordeel?

Als je die vraag in het hindoeïsme stelt, is het antwoord: ‘Je moet jezelf verlossen’. In de islam is het precies zo: ‘Span je in, misschien zal Allah je aannemen’. Je kunt het onderzoeken in alle godsdiensten op aarde. Overal geldt hetzelfde: mensen moeten zichzelf inspannen. Ze moeten zelf aan de eisen van hun godheid voldoen. Als ze dan alle verplichtingen vervullen, is die godheid misschien met hen tevreden. Het komt erop neer: de mens moet zelf zijn eigen verlosser zijn.

Dat is verschrikkelijk. Je raakt bekaf. Temeer, omdat je steeds weer fouten maakt. Nee, dan het Evangelie! De Blijde Boodschap van God voor alle mensen is heerlijk: de Heere Jezus Christus is de Verlosser. Hij ging naar het kruis om alles te volbrengen wat nodig was. Wíj hoeven niets meer te doen; Híj volbracht alles. Het enige is dat we Hem in het geloof als onze Verlosser aannemen. Dat we God onze zonden belijden en de Heere Jezus vragen of Hij ook onze Heiland wil zijn. Nu, dat wíl Hij!

 

Het dagboek bestellen?