Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 7 november

Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken (…)
Lukas 4 vers 17 tot en met 19

Twee mannen ontsnapten vandaag drie jaar geleden uit een gevangenis in Londen. Ze hadden poppen gemaakt en die in hun bedden achtergelaten. Daardoor werd hun vlucht lang niet opgemerkt.

Er is een betere manier om vrijgelaten te worden. Daarover las de Heere Jezus voor bij Zijn eerste publieke optreden. God had Hem naar de aarde gezonden, onder andere om aan gevangenen vrijlating te prediken.

Hij bedoelde daarmee: bevrijding uit de macht van de zonde en de boze. Van nature zitten we vastgeketend aan het verkeerde. We kunnen onszelf daar niet uit verlossen. Maar de Heere Jezus werd op het kruis tot zonde gemaakt. God oordeelde Hem. Zo is de zonde weggedaan. Als we Hem als onze Zaligmaker hebben aanvaard, heeft de zonde geen macht meer over ons.

 

Het dagboek bestellen?