Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 8 november

(…) verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.
Efeze 4 vers 18

Eén vierkante centimeter huid bevat 19 meter bloedvaten, 65 haarzakjes, 78 meter zenuwen, 95 talgklieren, 650 zweetklieren, 20.800 zenuwuiteinden en 9,5 miljoen cellen. – Ja, en dat is allemaal ‘zomaar’ gekomen, heel toevallig! De wetenschappers die dat met droge ogen beweren, bewijzen de waarheid van onze dagtekst: ze zijn verduisterd in hun verstand.

Alles wat je aan z’n lot overlaat, gaat niet vooruit, maar achteruit. Het ontwikkelt zich niet, maar takelt af. Dat zal iedere kweker bevestigen.

Waarom spannen mensen zich zo in om de evolutietheorie ‘te bewijzen’? Omdat ze Gods bestaan niet willen erkennen. Omdat ze met Hem geen rekening wensen te houden. Omdat ze doodsbang zijn voor het moment waarop ze voor Hem rekenschap moeten afleggen. Het is beter om Hem te erkennen en voor Hem te buigen, om Hem onze zonden te belijden en Jezus Christus aan te nemen. Dán hebben we geen reden meer om bang voor Hem te zijn. We zijn dan gerechtvaardigd en hebben Hem juist lief!

 

Het dagboek bestellen?