Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 3 oktober

Alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
Kolosse 3 vers 17

Een man was in Afrika op jacht. Aan de oever van een rivier vond hij een aantal mooie stenen. Hij gooide ze, terwijl hij verder liep, speels naar de vogels in de bomen. Op het laatst had hij nog maar één steen over. Later was hij een keer in de stad. Hij kwam langs een juwelierszaak en liet die éne steen aan de eigenaar zien. ’t Was een echte diamant. ‘Wat zegt u? Een diamant? Ik had er een handvol van en heb ze allemaal weggegooid. Ik had miljonair kunnen zijn!’

Onze dagen zijn als diamanten. Hoeveel kostbare tijd wordt weggegooid en verkwist met zinloze dingen? De dagen die voorbij zijn, komen nooit meer terug. We kunnen die niet meer veranderen. Het is nodig dat we ons bewust worden van die ‘éne diamant’ die we nog hebben. Want de tijd die ons nog rest, is kort. Misschien komt de Heere Jezus vandaag.

Laten we die korte tijd goed gebruiken, voor de dienst van onze Heiland en Meester! Alles van dit leven verdwijnt, maar wat we uit liefde tot de Heere Jezus hebben gedaan, dát houdt zijn waarde en zal eeuwig blijven bestaan.

 

Het dagboek bestellen?