Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 4 oktober

De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was.
Genesis 39 vers 2

Jozef diende als een rechteloze slaaf bij Potifar. God had een doel voor ogen toen Hij Jozef zijn lijdensweg liet gaan. Het was een weg waarop de jongeman door het lijden naar de troon werd gebracht.

We zien bij hem geen verzet of innerlijke opstand. Hij zocht niet zijn recht. Ongetwijfeld heeft hij in alles Gods hand erkend, hoewel hij zeker vaak niet wist waarom alles nodig was. Hij leefde door het geloof en vervulde zo trouw zijn werk.

Wat is het dan kostbaar te lezen dat de Heere met hem was! Daarmee wordt gewezen op de krachtbron waaruit de jongeman putte. Jozef heeft ons een groot voorbeeld gegeven. Zijn leefwijze, zijn instelling, zijn grote liefde tot de Heere en onbeperkt vertrouwen op God, zijn verlangen Hem trouw te dienen: we mogen hem daarin volgen.

Zoals God met Jozef was, wil Hij ook met ons zijn. Dezelfde krachtbron staat ons ter beschikking. Als we Hem dienen, zullen ook wij de zegen daarvan ondervinden. Die zal zich ook uitstrekken tot hen met wie we te maken hebben – tot eer van God!

 

Het dagboek bestellen?