Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 2 oktober

Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte.
Genesis 37 vers 28

Het moet voor Jozef een hard gelag zijn geweest: zijn eigen broers verkochten hem als een slaaf naar Egypte. Gebonden, achter de kamelen aan, werd hij weggebracht. Heeft hij daarbij gejuicht en gejubeld? Dat is niet echt voor te stellen. – Als Jozef zijn toekomst had geweten, had hij zich misschien wel verheugd. Dan had hij geweten dat hij het een korte tijd moeilijk zou hebben, maar dat daarna een heerlijke tijd zou aanbreken: hij zou onderkoning van Egypte worden en zo zijn hele familie van de hongerdood kunnen redden!

God maakte voor Jozef alles goed. Zo laat Hij ook voor ons die Hem liefhebben, alle dingen ten goede meewerken. We zien het van tevoren vaak niet, maar achteraf kunnen we betuigen: ‘God heeft alles goed gemaakt!’

Soms begrijpen we dat op aarde al, maar zeker als we in de hemel zijn aangekomen. Als we terugblikken, zullen we onze God en Vader prijzen voor Zijn grote wijsheid waarmee Hij alles heeft bestuurd.

 

Het dagboek bestellen?