Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 24 januari

Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.
1 Timotheüs 6 vers 10

Op een kade in Vlissingen stonden een ambulance en een nieuwe Jaguar. De beide auto’s zouden naar Suriname worden verscheept. In het dak van de ziekenwagen werd 2 miljoen euro aangetroffen.

Waarom draait het toch zo vaak om geld? De hebzucht zit diep in ieder mens. Het is waar: de één heeft er meer last van dan de ander, maar toch!

Het schepsel is toch wel heel anders geworden dan zijn Schepper is. Dat komt, omdat hij ver van God is afgedwaald. God is juist een Gever.

In de allereerste plaats gaf Hij Zijn Zoon. Hij liet Hem als Mens geboren worden en zo sterven aan het kruis. Daar gaf Hij Jezus Christus over in de dood.

Hij geeft echter ook verzoening en zondenvergeving aan elk mens die zich tot Hem bekeert. Ook geeft Hij hun het eeuwige leven en het kindschap van Zichzelf. Zulke mensen worden kinderen van God. Wat is dat groot! Hij geeft hun eveneens de Heilige Geest om in hen te wonen, en een heerlijke toekomst!

 

Het dagboek bestellen?