Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 25 januari

(…) als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
Markus 9 vers 22 en 23

Een wanhopige vader brengt zijn ernstig zieke zoon bij de Heere Jezus, maar met twijfel in z’n hart. “Als U iets kunt”, zegt hij.

De Heiland is vol liefde. Hij stuurt hem niet beledigd weg, maar bewijst Zijn goedheid. Hij zegt de man als het ware: ‘Dat Ik kan helpen, staat vast. Dat is overduidelijk. Daarover hoeven we niet te spreken. Het hangt van jou af. Als jíj gelooft, word je geholpen!’

De radeloze man voelde dat het hem aan geloof ontbrak, en riep uit: “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp!” Hij brak in tranen uit.

De Heere Jezus verhoorde hem en genas de jongen. Dát is onze Heiland! In genade buigt Hij Zich neer. Ook al is het geloof nog zo zwak, ook al is de roep om hulp nauwelijks waar te nemen, Hij kómt te hulp!

O, welk een Heiland zijt Gij, Heer’;
in ’t zondaarshart daalt ruste neer
die niemand kan doorgronden.

Een diepte van barmhartigheid
verslindt een zee van bange strijd;
Gij stierft voor onze zonden.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage