Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 22 februari

Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
Handelingen 10 vers 43

Alle profeten van wie Boeken in het Oude Testament zijn opgenomen, hebben getuigenis afgelegd over Jezus Christus. Zij hebben Zijn geboorte voorzegd, gesproken over Zijn leven, geschreven over Zijn sterven en getuigd over Zijn opstanding. Dat is allemaal opgeschreven. Het staat zwart op wit in boekrollen die minstens vier eeuwen vóór Zijn geboorte bij alle joden bekend waren. Dat feit is eenvoudig niet te loochenen!

We kunnen het Oude Testament erop naslaan. We kunnen alles vergelijken met het Nieuwe Testament. Maar ook met wat de geschiedschrijvers weten te melden van Jezus Christus. We stellen dan vast dat alles klopt, tot in de kleinste bijzonderheden! Het is een geweldig bewijs dat de Bijbel niet een mensenboek is, maar het Boek van God. Hij heeft wel alles door mensen laten optekenen, maar Hij is Zélf de Auteur.

Zou daarom ook niet Zijn getuigenis kloppen dat “ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam”?