Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 21 februari

Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.
Mattheüs 18 vers 28

In 2009 zette een vrouw haar auto in een parkeergarage neer op het eiland Mallorca in de Middellandse Zee. In 2012 was het parkeergeld al opgelopen tot ruim 20.000 euro, maar de eigenaresse van de blauwe Volvo liet niets van zich horen. Pas in 2018 werd de auto weggesleept. De vrouw was haar Volvo kwijt, maar van haar schuldeiser was ze nog lang niet af.

Het is te begrijpen: de eigenaar van de parkeergarage wilde geld van haar zien. Dat is terecht.

Het is ook terecht als onze Schepper rekenschap van ons vraagt. We zijn tegen Hem in opstand gekomen. Hoeveel zonden hebben we niet gedaan? Onze schuld is groot. Het is gewoon rechtvaardig als God ‘betaling’ eist.

Ons probleem is dat we niet kúnnen betalen. We zouden eeuwig moeten boeten. Het is heerlijk: God is niet alleen rechtvaardig, maar ook genadig. Hij biedt ons de kwijtschelding van onze schuld aan. Hij wil ons alles vergeven.

Zodra we op onze knieën voor Hem neervallen en om genade smeken, ontvangen we die ook. Dan is alle schuld weg en zijn we volkomen vrij!

 

Het dagboek bestellen?