Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 18 april

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.
Psalm 124 vers 7

In het Midden-Oosten is jagen met roofvogels een populaire sport. Het is wel alleen voor de iets rijkeren. Net als hier, eeuwen geleden. Een prins uit Saoedi-Arabië wilde met tachtig valken op reis. Hij kocht voor elk van zijn gevleugelde vrienden een vliegtuigticket. Op elke stoel kwam een kooi te staan.

Vogels werden ook zelf in een strik gevangen. Het was voedsel voor de mensen. Een vogel die in de strik raakte, overleefde het niet. Wíj zijn wel uit die strik ontkomen. Dat wil zeggen: wij allen die in de Heere Jezus Christus hebben geloofd, zijn bevrijd uit de strik van de zonde en het oordeel! We zaten in onze zonden gevangen. God moet alle ongerechtigheid oordelen, omdat Hij heilig is. Het oordeel dreigde. Meer nog: het was zeker dat het kwam.

Het oordeel ís ook gekomen. Dat was op Golgotha. Daar is Gods heilige woede over onze zonden ontstoken, maar – wat een genade! – die daalde niet neer op onze hoofden. Nee, het oordeel kwam over Zijn eigen Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Zo zijn we bevrijd uit die vreselijke strik en eeuwig verlost!

 

Het dagboek bestellen?