Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Donderdag 10 oktober

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Handelingen 20 vers 35

Bill Gates, de man die aan de wieg van Microsoft stond, geldt als één van de superrijken der aarde. Een paar jaar geleden werd z’n vermogen nog geschat op 70 miljard dollar. Het schommelt wel een beetje: soms is het 10 miljard meer, dan weer minder. Zijn drie kinderen krijgen er maar een schijntje van. Elk van hen krijgt 9 miljoen. De rest wil hij weggeven aan goede doelen.

De Heere Jezus heeft het al gezegd: geven is mooier dan ontvangen. Hij zei dat niet alleen, maar deed het ook. Hij gaf alles wat Hij had, ja, Hij gaf Zichzelf over in de dood.

Waarom? Om er Zelf beter van te worden? Nee, om God te verheerlijken én om ons mensen te verlossen! Dat is liefde. Voor de liefde is het iets heerlijks om anderen gelukkig te maken. Die eeuwige gelukzaligheid mogen we dankbaar van Hem aannemen en Hem daarvoor dan ook iedere dag van ons leven prijzen.

 

Het dagboek bestellen?