Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Vrijdag 11 oktober

Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.
1 Korinthe 3 vers 18

De mens dient niet alleen zijn eigen gerechtigheid op te geven, maar ook zijn eigen wijsheid. Hij moet zo ver komen dat hij zichzelf als een dwaas ziet, voordat hij wijs wordt in Gods oog.

Het scherpste menselijke verstand, ondersteund door alle mogelijke middelen van wetenschap en filosofie, is niet bekwaam om ook maar de eenvoudigste dingen van de Goddelijke waarheid te begrijpen. Als een onbekeerd mens die zeer intelligent is en enorme kennis heeft, probeert Gods openbaring in de Bijbel te snappen, wordt enkel zijn onwetendheid zichtbaar.

Als we ermee tevreden zijn zo eenvoudig te zijn als een klein kind, zullen we ons voortdurend kunnen verheugen over de kostbare schatten die in Gods Woord liggen opgeslagen en die ons door de Heilige Geest worden getoond.

De Heilige Schrift is zo volkomen als Hij Die hem heeft gegeven. De innerlijke schoonheid en onmetelijke diepte ervan zijn echter alleen zichtbaar voor het geloof. Het brengt ons tot diepe bewondering.

 

Het dagboek bestellen?