Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 6 augustus

God dan verkondigt (…) nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17 vers 30 en 31

Het is onverstandig dit bevel van God niet op te volgen. ’t Is raadzaam te luisteren en Hem te geloven Die God als Redder in de wereld heeft gezonden.

God is heilig. Daarom kan niemand zich in Zijn tegenwoordigheid rustig en op z’n gemak voelen als hij niet alles bij zichzelf veroordeelt wat God afkeurt.

God is beslist niet ‘die goede, lieve Man Die het niet zo nauw neemt’. Nee, Hij haat de zonde. Maar, Hij heeft de zondaar lief! Dat wil zeggen: Zijn liefde gaat naar Zijn schepselen uit en Hij wil hen daarom graag van hun zonden bevrijden.

Als wij onze zonden voor Hem belijden, kan Hij ze vergeven op grond van het sterven van Christus. Dan staan we rein en vrij voor Hem. We kunnen in Zijn nabijheid verkeren zonder ons schuldig of onprettig te voelen. We zijn bij Hem dan thuis!

 

Het dagboek bestellen?