Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Woensdag 7 augustus

Uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden (…) gerechtigheid.
1 Korinthe 1 vers 30

Een Duitser vertrok met zijn surfplank vanuit Frankrijk. Hij wilde staand peddelend de oversteek naar Engeland maken. Hij was nog maar op de helft van de drukbevaren zeestraat, toen hij het niet meer zag zitten. De Britse marine haalde hem op en bracht hem naar de Engelse kust. Hij had wat uit te leggen.

Heel wat mensen proberen op eigen kracht om de kloof tussen hen en God te overbruggen. Die kloof is breed en diep. Want de mens is een zondaar en God is heilig. Hij kan de zonde niet verdragen.

Het overbruggen van die kloof, dat houdt dan ook in dat we onze zonden wegdoen en ook heilig worden. Kunt u dat? Ik niet!

Zonden kunnen immers alleen worden weggedaan door het oordeel erover te dragen. Maar dan zou ik voor eeuwig in de hel moeten zijn. En vervolgens heilig worden, niets meer met zonden te maken hebben: het kan niet, want ná de eeuwigheid komt geen ‘vervolgens’.

Nee, Christus heeft de kloof overbrugd. Híj droeg de straf over mijn zonden en Hij is nu mijn gerechtigheid!

 

Het dagboek bestellen?