Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 5 maart

Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft.
Deuteronomium 30 vers 19

Er zijn twee grote heersers: de almachtige God en de satan, Zijn tegenstander, aan Hem onderworpen.

Er zijn twee wegen die naar de eeuwigheid leiden: de smalle weg die naar Gods hemel leidt, en de brede weg die eindigt in het eeuwige vuur dat voor de satan is gemaakt.

Er zijn twee groepen mensen op aarde: zij die door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn, de kinderen van God, en de ongelovigen.

Er zijn twee toestanden waarin de mensen sterven: velen sterven in het geloof in de Heere Jezus, anderen sterven in hun zonden.

Er zijn twee opstandingen: de opstanding van de rechtvaardigen en die van de onrechtvaardigen.

Er zijn twee eindbestemmingen: de hemel, de eeuwige heerlijkheid, en de hel, het eeuwige oordeel.

U en ik, wíj moeten kiezen. Vandaag nog, want morgen kan het te laat zijn. Kies dan het leven. Kies toch Gods zegen!

 

Het dagboek bestellen?