Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 30 juli

Als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 3

Dit zei de Heere Jezus op de avond vóór de nacht waarin Hij gevangengenomen werd. Hij zou worden gekruisigd en begraven, maar op de derde dag opstaan uit de dood. Veertig dagen later keerde Hij terug naar de hemel. – Vóór Zijn vertrek naar de heerlijkheid beloofde de Heiland Zijn discipelen en ook ons dat Hij terug zou komen. Voor allen die in Hem geloven en die Hem liefhebben, is deze belofte een bron van vreugde. Als we van iemand houden, verheugen we ons er toch op hem of haar te zien?

Onze Meester zegt niet dat Hij een ander zal sturen, maar Hij belooft Zélf te komen. Hij verlangt beslist meer naar ons dan wij naar Hem, want Hij heeft ons lief met Zijn hele hart.

Voor wie Zijn genade nog steeds afwijst, is de gedachte aan Zijn komst een verschrikking. Tot zo iemand kunnen we alleen maar zeggen: ‘Buig voor Hem, neem Hem aan als uw redder en Meester!’

Wij die Zijn aanbod van genade hebben aanvaard, zien uit naar de dag dat we Hem zullen zien!

 

Het dagboek bestellen?