Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 30 april

De heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangenzaten. Zo zat hij daar in de gevangenis.
Genesis 39 vers 20

Wie kan zich verplaatsen in de omstandigheden van deze jongeman? Onschuldig veroordeeld te worden, is één van de moeilijkste dingen in het leven.

Jozef verdedigde zich met geen enkel woord. Hij legde zijn leven vol vertrouwen in de hand van God Die alles bestuurt en Zich daarbij nooit vergist. Hij is daarin een groot voorbeeld voor ons. Hoe reageren wij als ons onrecht wordt aangedaan? Of als we alleen maar denken dat ons onrecht wordt aangedaan?

Het grootste voorbeeld vinden we in het leven van de ware Jozef, van onze Heiland en Meester Jezus Christus. Toen Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. Hij werd gehoond en belasterd, maar reageerde niet. Voor de joodse raad en voor de Romeinse stadhouder werd Hij vals beschuldigd, maar Hij zweeg.

Hij liet alles over Zich komen, in de wetenschap dat Hij wandelde in de weg van God. Hij was Hem gehoorzaam; de gevolgen gaf Hij dan ook aan Hem over. Daardoor eerde Hij God op unieke wijze!

 

Het dagboek bestellen?