Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 29 april

Tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.
Genesis 3 vers 17

Een 27-jarige vrouw uit Texas was aangenomen bij de plaatselijke kinderopvang. Kaitlyn Walls schreef op Facebook: ‘Ik begin vandaag op mijn nieuwe job, maar ik haat werken in kinderopvangen’. Haar nieuwe werkgever zag het bericht staan. Kaitlyn hoefde niet eens meer te komen. Ze was ontslagen, vóórdat ze een minuut had gewerkt.

Het is een voorrecht als je werk hebt. Het is daarbij prachtig als het werk naar je zin is. Het zwoegen is een gevolg van de zonde. Adam had al wel de opdracht om de hof van Eden te bewerken en te onderhouden, maar na zijn zonde werd het zweten.

Voor onze zaligheid hoeven we gelukkig níet te werken. Het werk om ons in de hemel te kunnen brengen, is door de Heere Jezus volbracht. Hij stierf ervoor. Ons aandeel is ook belangrijk: wij moeten geloven. We moeten in het geloof aanvaarden dat Jezus Christus alles al heeft gedaan.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage