Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 3 december

Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. 
2 Koningen 5 vers 9 en 10

Naäman was legeraanvoerder van de koning van Syrië. Hij was echter melaats. Het slavinnetje van zijn vrouw had verteld van de profeet in Samaria die hem zou kunnen helpen. De zieke ging echter naar de verkeerde persoon: naar de koning van Israël. Elisa hoorde ervan en liet hem bij zich komen.

Met pracht en praal houdt de hoge officier halt voor de deur van Elisa. Tot zijn grote ergernis stuurt deze alleen een knecht met een verachtelijke opdracht: hij moet zich zeven keer wassen in de Jordaan! In zijn trots weigert hij dat, maar zijn knechten kunnen hem uiteindelijk overreden het toch te proberen. Hij gehoorzaamt … en het grote wonder gebeurt: hij is gezond!

Om genezen te worden van de afschuwelijke kwaal van de zonde, vormen ook nu nog rijkdom en aanzien vaak een hindernis. Om ons te kunnen helpen, zegt God ons te buigen en te worden als een kind.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage