Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 29 januari

De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Handelingen 4 vers 12

Alleen door de kostbare en alles overtreffende Naam van de Heere Jezus kan en moet de mens worden gered. Want alleen Jezus Christus kon aan de eisen van de heilige God in verbinding met de zonde voldoen; en Hij hééft aan die eisen voldaan! Dat gebeurde op Golgotha. Daar hield een rechtvaardige God afrekening met de Plaatsvervanger van de zondaar. Christus droeg daar de zware straf tot onze vrede.

Velen hebben beweerd heilanden, verlossers te zijn: verschillenden van de Romeinse keizers en de stichters van religies zoals Mohammed en Boeddha. Zij waren echter zelf zondaars, evenals alle mensen; zij hadden zélf verlossing nodig. Daarom was zelfverlossing de inhoud van hun leer!

De geschiedenis van de mensheid heeft echter de waarheid van de Bijbel bevestigd: niemand kán zichzelf verlossen. We hebben de hulp van een Ander nodig, van dé Verlosser, van Jezus Christus. Door Hem kunnen we behouden worden. Zijn bloed reinigt ons en laat ons de hemel binnengaan!

 

Het dagboek bestellen?