Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 27 augustus

De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.
Markus 1 vers 15

Veertig dagen werd de Heere Jezus door de satan in de woestijn verzocht. Daarna begon Zijn openbare dienst. Zijn eerste boodschap vinden we in onze dagtekst.

De tijd is vervuld – Het is het einde van een tijdperk. God heeft vastgesteld dat de mensheid moreel bankroet is. Hij zendt nu Degene Die iets heel nieuws zal beginnen. Christus zou Zijn leven geven om de mensen naar God terug te brengen.

Het koninkrijk van God is nabij gekomen – Dit rijk is vooral een ‘geestelijk’ gebied waar je binnengaat door het geloof. Het is onzichtbaar voor het natuurlijke oog, maar daarom niet minder werkelijk.

Bekeer u – We kunnen de zegeningen van het rijk van God niet genieten op grond van eigen inspanningen en
verdiensten. Bekering is noodzakelijk, namelijk: een omkeren naar God toe, terwijl we onze zonden belijden.

Geloof het evangelie – Het is nodig de Blijde Boodschap te geloven, om die aan te nemen als wat Gód zegt, als de waarheid.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage