Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 26 februari

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
1 Timotheüs 1 vers 15

Paulus was vóór zijn bekering een bijzonder godsdienstig man. Daarom verbaast het misschien dat hij zich de voornaamste van de zondaars noemt. Heel wat mensen denken immers dat de bekering iets is voor dronkaards, overspelers, inbrekers en moordenaars! Gewetensvolle mensen en brave burgers hebben die toch niet nodig!

De woorden van Paulus maken duidelijk dat ook de edelste, vroomste en godsdienstigste mens zich moet bekeren. Op hem was níets aan te merken. Geen mens had vromer geleefd dan hij. Er was maar één probleem: hij was een vijand van de Heere Jezus. God wilde hij dienen, maar Christus haatte hij. Het kruis vervloekte hij. Het evangelie verguisde hij.

De Heiland kwam hem tegen, letterlijk. Op de weg naar Damascus werd Paulus geveld. Het duurde drie dagen, voordat hij deze schok had verwerkt. Toen vielen als het ware de schellen van zijn ogen. Vanaf dat moment wilde hij niets liever dan Christus Jezus volgen en Hem dienen.

 

Het dagboek bestellen?